MASTER

IMPLANTOLOGII

MASTER

IMPLANTOLOGII

WPROWADZENIE

Master implantologii w Athenea Dental Institute to program, adresowany do lekarzy dentystów pragnących przejść odpowiednie przeszkolenie zawodowe, dzięki któremu będą potrafili radzić sobie z przypadkami bezzębia i przeprowadzać zabiegi implantologiczne. Jest to 2-letni program master z teorią i praktyką, uwierzytelniony przez Uniwersytet w San Jorge. Oferuje 60 punktów ECTS i daje się łatwo połączyć z praktyką zawodową.

PUNKTY: 60 ECTS.
RODZAJ STUDIÓW: Niestacjonarne studia, 1 moduły po 3 dni w miesiącu.
JĘZYKI: hiszpański (Hiszpania) | angielski, polski (Polska)

CELE STUDIÓW

Wyszkolenie studentów w zakresie:

 • Wiedzy stomatologicznej związanej z dziedziną implantologii.
 • Radzenia sobie w sytuacjach wymagających leczenia bezzębia – z pewnością siebie i na wysokim poziomie.
 • Pracy w zespole interdyscyplinarnym przeprowadzającym zabiegi implantologiczne.
 • Organizacji usług implantologicznych w klinice dentystycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Zajęcia teoretyczne.
 • Część laboratoryjna i praktyczna przedkliniczna.
 • Praktyka kliniczna z pacjentami.
 • Uczestnictwo w kongresach.
 • Prace samodzielne.
 • Prace i zajęcia online.

Wszyscy nasi studenci będą uczestniczyć w wykładach i kursach prowadzonych przez znanych profesjonalistów w dziedzinie implantologii. Powinni również uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych kongresach oraz zaprezentować plakat lub wygłosić referat na którymś z nich.

PRZEDMIOTY

ECTS

 • Anatomia i fizjologia
4
 • Diagnostyka
9
 • Planowanie leczenia.
2
 • Podstawowe zasady chirurgii jamy ustnej, implantacji i osteointegracji
6
 • Ocena zdrowotna pacjenta. Pacjent obciążony chorobami. Sedacja dożylna. Świadoma zgoda
2
 • Techniki chirurgiczne
4
 • Chirurgia jamy ustnej
6
 • Powikłania w implantologii i chirurgii jamy ustnej. Profilaktyka i leczenie
2
 • Choroby przyzębia. Diagnostyka i leczenie
4
 • Implantologia zaawansowana. Podniesienie dna zatoki szczękowej, implanty krótkie, rekonstrukcje skrzydłowe, implanty zygomatyczne
3
 • Regeneracja kości z zastosowaniem błony zaporowej, rozszczepienie wyrostka, przeszczep bloków kostnych
3
 • Proteza oparta na implantach.
6
 • Proteza oparta na implantach w szczęce i żuchwie bezzębnej.
3
 • Kompleksowe leczenie interdyscyplinarne.
3
 • Seminarium magisterskie.
3

KADRA
DYDAKTYCZNA

Dyrektor kursu (Hiszpania)
Dr. Javier González Lagunas
Hiszpania
Kierownik kursu (Polska)
Dr. Radosław Maksymowicz
Poland
Professors
Dr. José María Anglada Cantarell
Hiszpania
Dr. Ignacio De Urbiola Alís
Hiszpania
Dr. Pablo Echarri
Hiszpania
Dr. Javier Echarri
Hiszpania
Dr. Carlos Espinosa
Hiszpania
Dr. Ada Ferrer Fuertes
Spain
  Dr. Jordi Garcia Linares
Hiszpania
Dr. Marc Gil
Hiszpania
Dr. Juan Antonio Hueto
Hiszpania
Dr. Santiago Llorente
Hiszpania
Dr. Miguel Ángel Pérez Campoy
Hiszpania
Dr. Javier Roldán Cubero
Hiszpania
Dr. José Marcial Villamor Vázquez
Hiszpania
Dr. Mariusz Duda
Polska
Dr. Fouad Abdellaoui
Hiszpania
Dr. Luis Carlos Garza
Hiszpania
Dr.Sally Carolina Laforest
Hiszpania
Dr. Ariadna Tombas
Hiszpania
 • Referencje (opcjonalnie).
 • List motywacyjny.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.
 • Osobista rozmowa kwalifikacyjna.

INSTRUMENTY PRZYNOSZONY PRZEZ STUDENTÓW:

PODSTAWOWE INSTRUMENTY DO CHIRURGII JAMY USTNEJ

 • Uchwyt do skalpela nr 3 krótki, nr 7 długi.
 • Ostrza do skalpela nr 11 i nr 5.
 • Nożyczki chirurgiczne.
 • Raspatory stomatologiczne.
 • Ward.
 • Molt.
 • Elewator okostnej Howarth.
 • Separatory (Minnesota, Farabeuf (2), Langenbeck, Senn-Miller, szpatułka do uciskania języka).
 • Rozwieracze jamy ustnej i policzków (gumowy blok).

Instrumenty do usuwania kości

 • Dłuto kostne Obwegese, 2 mm.
 • Pobijak kostny metalowy, 300 g.
 • Dłuto kostne wyżłobione.
 • Prostnica do silnika chirurgicznego, wiertło Q (wolfram nr 8), NR 557/703 szczelina nr 18 okrągła.
 • Szczypce (odgryzacze) kostne, zakrzywione.
 • Szczypce (odgryzacze) kostne, proste.
 • Pilniki kostne.
 • Skrobaczka chirurgiczna.

Instrumenty do usuwania tkanki miękkiej

 • Kireta.
 • Kleszczyki Allis.
 • Nożyczki chirurgiczne proste tępe (15-17 cm), wygięte tępe (15-17 cm).
 • Nożyczki Mayo (17 cm).
 • Pinceta Gillies z ząbkami i bez.
 • Pinceta do chwytania tkanki, z ząbkami, Adson (12 cm).
 • Pinceta do chwytania tkanki, bez ząbków, Adson (12 cm).

Instrumenty do szycia chirurgicznego

 • Igłotrzymacz Mayo-Hegar (16 cm).
 • Nożyczki ostro zakończone (12 cm).
 • Kleszczyki hemostatyczne.
 • Kleszczyki Mosquito, zagięte, proste.
 • Kleszczyki Kocher, zagięte.
 • Kleszczyki do serwet Backhaus.
 • Szczypce do waty: dezynfekcja pola roboczego.
 • Kaniula aspiracyjna.
 • Szczypce dentystyczne:
  • Uniwersalne F-62
  • Do trzonowców dolnych F-86
 • Elewator Potts, elewator prosty Seldin.
 • Haczyk chirurgiczny do skóry.
 • Aparat fotograficzny.
 • Lusterka i separatory.
 • Komputer.
 • Pendrive.
 • Artykulator i łuk twarzowy.
 • Elementy rotacyjne: turbina, mikrosilnik, kątnica i prostnica.
 • Miseczka do mieszania mas, łopatka i nożyk do gipsu, łopatka i nożyk o wosku, piła do cięcia modeli.
 • Płytki do cyfrowych zdjęć rtg.

WARUNKI

Jeśli student nie przestrzega ustalonych terminów, jego przyjęcie zostanie uznane za anulowane. Jeśli student wpłaci łączną opłatę za program, ale chce ją anulować, zostanie zastosowany następujący protokół:

 • Jeżeli odwołanie nastąpi przed rozpoczęciem kursu akademickiego, student będzie miał prawo do zwrotu całkowitej kwoty zapłaconej kwoty za wyjątkiem 350 euro, o ile jego miejsce zostanie zastąpione przez przyjęcie innego studenta .
 • Student nie będzie miał prawa do zwrotu pieniędzy, jeśli anulowanie nastąpi po rozpoczęciu kursu akademickiego.

DATA Y MIEJSCE

Rozpoczęcie: Wrzesień 2022
Zakończenie: Czerwiec 2024

JĘZYK: hiszpański

Miejsce odbywania się zajęć
Zajęcia teoretyczne: Badalona, Barcelona
Laboratorium i zajęcia przedkliniczne: Badalona, Barcelona
Zajęcia kliniczne z pacjentami: Barcelona

CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Athenea Dental Institute i Master of Orthodontics Management rezerwują sobie prawo do zmiany kosztów kredytu (ECTS). Plan zajęć, a także program zajęć teoretycznych i praktycznych mogą ulec zmianie według potrzeb klinicznych lub wykładowych.

Pierwszy rok: 9.000 euro.
Drugi rok: 9.000 euro.
**Cena obejmuje materiały do praktyki przedklinicznej, NIE obejmuje natomiast instrumentów i materiałów wskazanych w sekcji „Instrumenty” 

SPOSÓB PŁATNOŚCI, PIERWSZY ROK (2022-2023)

 • Rezerwacja miejsca przed rozpoczęciem zajęć: 2250 euro.
 • Po podpisaniu kontraktu: 2250 euro.
 • 10 rat miesięcznych  450 euro.

SPOSÓB PŁATNOŚCI, DRUGI ROK (2023-2024)

 • Przed styczniem: 3500 euro.
 • 10 rat miesięcznych: 550 euro.

Rejestracja dokonana przed 30 czerwca 2022 upoważnia do 20% zniżki od opłaty rezerwacyjnej.
Jeśli student zapłaci całą kwotę jednorazowo, otrzyma  300 euro zniżki na rok.
*Zniżki są niezależne i nie łączą się ze sobą

 

*

Główny koordynator kursu: Dr. Radosław Maksymowicz

Data I miejsce

ROZPOCZĘCIE: Luty,  2023.
ZAKOŃCZENIE: Grudzień, 2024

JĘZYK: angielski, polski

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ
Zajęcia teoretyczne: Rzeszów
Laboratorium i zajęcia przedkliniczne: Rzeszów
Zajęcia kliniczne z pacjentami: Rzeszów

 

CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI (Edycja 2023-2024)

Athenea Dental Institute i Master of Orthodontics Management rezerwują sobie prawo do zmiany kosztów kredytu (ECTS). Plan zajęć, a także program zajęć teoretycznych i praktycznych mogą ulec zmianie według potrzeb klinicznych lub wykładowych.

Pierwszy rok: 9.000 euro*.
Drugi rok: 9.000 euro*.
**Cena obejmuje materiały do praktyki przedklinicznej, NIE obejmuje natomiast instrumentów i materiałów wskazanych w sekcji „Instrumenty” 

 

Sposób płatności, pierwszy rok (2023)

 • Rezerwacja miejsca przed rozpoczęciem zajęć: 2.700 euro.
 • Po podpisaniu kontraktu: 2.700 euro.
 • 10 rat miesięcznych  360 euro.

Sposób płatności, drugi rok (2024)

 • Immatrykulacja: 2.400 euro.
 • 10 rat miesięcznych: 660 euro.

Rejestracja dokonana przed 30 października 2022 upoważnia do 20% zniżki od opłaty rezerwacyjnej.
Jeśli student zapłaci całą kwotę jednorazowo, otrzyma  3% zniżki na rok.
*Zniżki są niezależne i nie łączą się ze sobą

MASTER’S STUDIES UWIERZYTELNIONY PRZEZ:

universidad-san-jorge

RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY/A:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

FORMULARZ KONTAKTOWY

14 + 12 =