MASTER

IMPLANTOLOGII

MASTER

IMPLANTOLOGII

WPROWADZENIE

Master implantologii w Athenea Dental Institute to program o charakterze pracy okresowej, adresowany do studentów pragnących przejść odpowiednie przeszkolenie zawodowe, dzięki któremu będą potrafili radzić sobie z przypadkami bezzębia i przeprowadzać zabiegi implantologiczne. Jest to 2-letni program studiów magisterskich z teorią i praktyką, uwierzytelniony przez Uniwersytet w San Jorge. Oferuje 60 punktów ECTS i daje się łatwo połączyć z praktyką zawodową.

PUNKTY: 60 ECTS.
ROZPOCZĘCIE: Wrzesień 2019.
ZAKOŃCZENIE: Czerwiec 2021.
RODZAJ STUDIÓW: Niestacjonarne studia magisterskie, 1 moduły po 3 dni w miesiącu.

CELE STUDIÓW

Wyszkolenie studentów w zakresie:

 • Wiedzy stomatologicznej związanej z dziedziną implantologii.
 • Radzenia sobie w sytuacjach wymagających leczenia bezzębia - z pewnością siebie i na wysokim poziomie.
 • Pracy w zespole interdyscyplinarnym przeprowadzającym zabiegi implantologiczne.
 • Organizacji usług implantologicznych w klinice dentystycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Zajęcia teoretyczne.
 • Część laboratoryjna i praktyczna przedkliniczna.
 • Praktyka kliniczna z pacjentami.
 • Uczestnictwo w kongresach.
 • Prace samodzielne.
 • Prace i zajęcia online.

Wszyscy nasi studenci będą uczestniczyć w wykładach i kursach prowadzonych przez znanych profesjonalistów w dziedzinie implantologii. Powinni również uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych kongresach oraz zaprezentować plakat lub wygłosić referat na którymś z nich.

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Zajęcia teoretyczne: Badalona, Barcelona.
 • Część laboratoryjna i praktyczna przedkliniczna: Badalona, Barcelona.
 • Praktyka kliniczna z pacjentami: Barcelona.

MIEJSCE ZAJĘĆ
Zajęcia teoretyczne: Badalona, Barcelona.
Część laboratoryjna i praktyczna przedkliniczna: Badalona, Barcelona.
Praktyka kliniczna z pacjentami: Barcelona.

First Year (Edition 2018-2020)

BEGINNING: September, 2018.
END: June 2019.

Second Year (Edition 2017-2019)

BEGINNING: September,  2018.
END: June 2019.

PRZEDMIOTY

ECTS

 • Anatomia i fizjologia
4
 • Diagnostyka
9
 • Planowanie leczenia. Przebieg schorzeń (timeline)
2
 • Podstawowe zasady chirurgii jamy ustnej, implantacji i osteointegracji
6
 • Ocena zdrowotna pacjenta. Pacjent obciążony chorobami. Sedacja dożylna. Świadoma zgoda
2
 • Techniki chirurgiczne
4
 • Chirurgii jamy ustnej
6
 • Powikłania w implantologii i chirurgii jamy ustnej. Profilaktyka i leczenie
2
 • Choroby przyzębia. Diagnostyka i leczenie
4
 • Implantologia zaawansowana. Podniesienie dna zatoki szczękowej, implanty krótkie, rekonstrukcje skrzydłowe, implanty zygomatyczne
3
 • Regeneracja kości z zastosowaniem błony zaporowej, rozszczep wyrostka, przeszczep bloków kostnych
3
 • Proteza oparta na implantach.
6
 • Proteza oparta na implantach w szczęce i żuchwie bezzębnej.
3
 • Kompleksowe leczenie interdyscyplinarne.
3
 • Seminarium magisterskie.
3
 • Referencje (opcjonalnie).
 • List motywacyjny.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.
 • Osobista rozmowa kwalifikacyjna.

SPRZĘT PRZYNOSZONY PRZEZ STUDENTÓW:

PODSTAWOWE INSTRUMENTY DO CHIRURGII JAMY USTNEJ

 • Uchwyt do skalpela nr 3 krótki, nr 7 długi.
 • Ostrza do skalpela nr 11 i nr 5.
 • Nożyczki chirurgiczne.
 • Raspatory stomatologiczne.
 • Ward.
 • Molt.
 • Elewator okostnej Howarth.
 • Separatory (Minnesota, Farabeuf (2), Langenbeck, Senn-Miller, szpatułka do uciskania języka).
 • Rozwieracze jamy ustnej i policzków (gumowy blok).

Instrumenty do usuwania kości

 • Dłuto kostne Obwegese, 2 mm.
 • Pobijak kostny metalowy, 300 g.
 • Dłuto kostne wyżłobione.
 • Prostnica do silnika chirurgicznego, wiertło Q (wolfram nr 8), NR 557/703 szczelina nr 18 okrągła.
 • Szczypce (odgryzacze) kostne, zakrzywione.
 • Szczypce (odgryzacze) kostne, proste.
 • Pilniki kostne.
 • Skrobaczka chirurgiczna.

Instrumenty do usuwania tkanki miękkiej

 • Kireta.
 • Kleszczyki Allis.
 • Nożyczki chirurgiczne proste tępe (15-17 cm), wygięte tępe (15-17 cm).
 • Nożyczki Mayo (17 cm).
 • Pinceta Gillies z ząbkami i bez.
 • Pinceta do chwytania tkanki, z ząbkami, Adson (12 cm).
 • Pinceta do chwytania tkanki, bez ząbków, Adson (12 cm).

Instrumenty do szycia chirurgicznego

 • Igłotrzymacz Mayo-Hegar (16 cm).
 • Nożyczki ostro zakończone (12 cm).
 • Kleszczyki hemostatyczne.
 • Kleszczyki Mosquito, zagięte, proste.
 • Kleszczyki Kocher, zagięte.
 • Kleszczyki do serwet Backhaus.
 • Szczypce do waty: dezynfekcja pola roboczego.
 • Kaniula aspiracyjna.
 • Szczypce dentystyczne:
  • Uniwersalne F-62
  • Do trzonowców dolnych F-86
 • Elewator Potts, elewator prosty Seldin.
 • Haczyk chirurgiczny do skóry.
 • Aparat fotograficzny.
 • Lusterka i separatory.
 • Komputer.
 • Pendrive.
 • Artykulator i łuk twarzowy.
 • Elementy rotacyjne: turbina, mikrosilnik, kątnica i prostnica.
 • Miseczka do mieszania mas, łopatka i nożyk do gipsu, łopatka i nożyk o wosku, piła do cięcia modeli.
 • Płytki do cyfrowych zdjęć rtg.

CENA

Athenea Dental Institute i kierownictwo studiów magisterskich w zakresie implantologii zastrzegają sobie prawo do modyfikowania kosztów kredytów [punktów]. Podobnie harmonogram i treść programu teorii i praktyki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klinicznych i wykładowych związanych z tymi studiami.

60 ECTS - październik 2018 - czerwiec 2020
I rok: 8.910 euro
II rok: 10.890 euro

WARUNKI

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia należy wpłacić 20% ceny za I rok studiów. Resztę należnej kwoty należy wpłacić w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia.
Jeśli student nie dotrzyma ustalonych terminów, jego przyjęcie będzie uważane za anulowane.
Jeśli student uiści pełną opłatę za studia, ale będzie chciał się z nich wycofać, to powinien trzymać się następującej procedury:

 • Jeśli anulacja uczestnictwa ma miejsce przed rozpoczęciem toku kursu, student będzie miał prawo ubiegać się o zwrot 80% wpłaconej opłaty za studia, o ile na jego miejsce może zostać przyjęty inny student.
 • Zwrot opłaty za studia nie przysługuje, jeśli anulacja ma miejsce po rozpoczęciu toku kursu.

STUDIA MAGISTERSKIE UWIERZYTELNIONY PRZEZ:

universidad-san-jorge

RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY/A:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Athenea Dental Insitute

FORMULARZ KONTAKTOWY

8 + 15 =

WIĘCEJ INFORMACJI

ADRES

ul.Rejtana 9, 35-326 Rzeszów, Polska

TELEFON

+48 606361833

E-mail

ewelina@atheneainstitute.com